top of page
  • Foto van schrijverAschwin Schreiber RPA

Pensioen in eigen beheer

Bijgewerkt op: 2 feb. 2018

Afkopen of omzetten, de (ex-)partner, extern verzekerd pensioen, ingegane pensioenen, schenkings- en internationale aspecten.Frans Weekers? Wie was dat ook al weer.

Misschien zegt het u meer als ik u vertel, dat Frans als staatssecretaris aankondigde in 2013 de PEB ( de pensioensvoorziening voor de DGA) aan te pakken.

Afschaffing PEB..en nu?

Inmiddels is het zover en is het opbouwen van een pensioensvoorziening in eigen beheer niet meer mogelijk vanaf 2017.

De afbouw hiervan biedt 3 mogelijkheden, die ik hier overigens verder niet behandel :

  • Afkoop (met een aflopende belastingvrij deel over de fiscale balanswaarde in de komende 3 jaar) In combinatie met het prijsgeven van het verschil in fiscale - en commerciële balanswaarde zonder loonheffing.

  • Bevriezing. Opgelet dat het verschil tussen fiscale en commercieel waarde blijft bestaan en u moet wel jaarlijks de opgebouwde pensioenrechten actuarieel waarderen en indexeren.

  • Omzetten in een ODV. Oftewel de afgestempelde pensioenaanspraak omzetten in een spaarverplichting voor de oude dag, een oudedagsverplichting.

Uiteraard interessant om de voor- en nadelen van de keuze die een bedrijf maakt voor zijn DGA in kaart te brengen. Een bedrijf zal zich in de meeste gevallen genoodzaakt zien zich te laten begeleiden door een pensioendeskundige. En uiteraard ben ik bereid om met u mee te denken. Wat ik nu interessant vind is waarom we van de PEB af willen. Of beter gezegd waarom we het willen versimpelen. 

Waarom is pensioen in eigen beheer een onhoudbare situatie?

Los ervan dat een PEB niet beschermd is bijvoorbeeld bij faillissement, omdat het niet onder de beschermende werking van de pensioenwet valt. Los ervan dat waardeoverdracht bij ontslag van een DGA naar een voorziening die wel valt onder de PW niet mogelijk is (pensioenbreuk) schuilt het gevaar ook in de oorsprong van de Pensioen in Eigen Beheer. Simpel gezegd toen in 1981 de regeling PEB werd ingesteld was de grondgedachte veelal dat de waarde van een bedrijf de pensioen voor haar DGA in de toekomst wel zou kunnen dragen en dat de PEB daardoor ook gezien werd als een aardig belastingdouceurtje om liquiditeit binnen de onderneming te creëren en om te investeren.  Zeker nu de marktrente de laatste jaren laag is betekent dat in de praktijk dat een bedrijf voor haar DGA minder spaart dan hij daadwerkelijk nodig heeft of het pensioenvermogen gebruikt om te investeren. Daar komt bij dat bij de opbouw met een hogere rente gerekend wordt dan in werkelijkheid wordt geboden. Met andere woorden: de koopsom (de zak met geld aan het eind) die een bedrijf nodig heeft om voor haar DGA een pensioen in te kopen is meer dan wat in de pot zit. 

Ook bij verkoop van een BV heeft dat gevolgen, omdat bezittingen worden gewaardeerd op basis van economisch verkeer. Ook de pensioensvoorziening! Er is zo gezegd een groot verschil tussen de fiscale waardering en de commercieel waardering van de voorziening.  En er bestaat hierdoor ook zoiets als een dividendklem, omdat er alleen na een vermogenstoets dividend uitgekeerd mag worden. En ook die vermogenstoets gaat op basis van commercieel gronden en niet op basis van 4%.

Indien bijvoorbeeld aan de passiva-kant 78.000,- staat (fiscale waarde), maar dat moet 180.000,- zijn (commerciële waarde), dan moet dat ook aan de activa-kant ook staan anders is er geen dividend voor de DGA.


Point of no return

Kortom het is verdedigbaar dat de PEB wordt afgeschaft, maar zoals dat gaat met wijzigingen biedt het ook een aantal gevaren (ophoging loon DGA, minder controle op pensioen DGA, effect op de partneraanspraak etc.etc.) 

Een ding is zeker; we kunnen het niet meer terugdraaien.

Dus ik vond het nu ook interessant om te weten waarom het wordt afgeschaft.


Misschien u ook?


33 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page