top of page
  • Foto van schrijverAschwin Schreiber RPA

Persoonlijk Drijfvermogen

Bijgewerkt op: 2 feb. 2018

Als bedrijfstrainer en docent aan de hoge school schreef ik graag en vaak artikels.

Het brengt je al schrijvende naar de kern van iets. En dat is wat je nodig hebt bij lesgeven of trainingen.

Dit stuk past bij keuzes die we maken binnen onze financiële huishouding.


Drie stappen naar Persoonlijk Drijfvermogen

In je leven kom je niet uitsluitend terecht in een stroom, die toevallig jouw kant opgaat. Je moet ook bijsturen om een kant op te gaan die je op wilt gaan. (Als je überhaupt weet welke kant de juiste is.)

Ik was als spreker/trainer gevraagd om voor TopFem een training te geven.

Zij gaven dit event de titel: „Mannelijke concurrentie”.  Misschien een te verwachte titel voor een organisatie die bedoeld is voor jonge, hoogopgeleide en vooral ambitieuze vrouwen.

In deze twee woorden zit voldoende stof om een bibliotheek vol te schrijven.

De titel van dit event suggereert welke kant TopFem op wil gaan en welke weerstanden ze vermoeden tegen te komen. Als trainer wil ik het een inzicht geven.

De titel impliceert strijd en verschil. Weerstand en het niet accepteren.

Het inzicht wat ik wilde geven is dat je negatieve krachten en minimale verschillen nodig hebt om tot volmaakt geluk te komen. Ik kom daar verder op terug.

Stap 1 Stel jezelf onderzoekend vragen

Je drijvend houden in een zee van afwijzingen is een eigenschap die Daniel Pink:

Buoyancy noemt. In goed Nederlands: Persoonlijk drijfvermogen. Hij onderscheidt 3 stappen om dit mogelijk te maken.

Jezelf de vraag stellen om te onderzoeken, te leren en uiteindelijk te concluderen, waarom je iets wel en iets niet kunt. Uiteraard met als doel hoe je ervoor zorgt dat je iets wel kunt. Wie valt hier niet op dat dit lijnrecht lijkt te staan tegenover autosuggestie, waarover bijvoorbeeld Napoleon Hill schreef in „Think and Grow Rich.”

Uit mijn eigen ervaringen valt het mij op dat ik me slechts zelden bediende van declaratieve taal: „Ik kan dit”, „Ik ben hier goed in” of zelfs „Ik kan dit niet”.

Ook in trainingen onderzoek ik eerder waarom je iets kunt. Maar zonder uit het oog te verliezen waarom iets gewoon niet gaat. Ik noem dit positief realistisch.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek nuanceert: Stel jezelf gewoon vragen in plaats van de autosuggestieve aanpak. Ondervragend tegen jezelf praten, dat is de eerste stap naar buoyancy. Maar indien je jezelf vragen stelt, zul je ook op antwoorden stuiten die je ervaren kunt als niet-productief. Misschien zelfs een deur die dicht gaat. Het brengt je op zijn minst uit je evenwicht, wanneer je tekortkomingen tegenkomt. (Die je gewoon hebt!!).

TopFem suggereert met twee woorden het doel en de uitdaging:

Wij willen als hoogopgeleide vrouwen de carrière maken die hoort bij onze kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen, maar merken dat wij als vrouw een achterstand ten opzichte van onze mannelijke concurrent hebben. Dat is onterecht. Toch?

Laten we hier eens kort bij stil staan en de tweede stap formuleren.

Stap 2 : 3:1 Ratio.

Diverse onderzoeken laten zien dat onder dezelfde omstandigheden en dezelfde voorwaarden positiviteit leidt tot meer kansen. Maar dezelfde onderzoeken geven ook een valkuil. Eigenlijk is het iets dat we allemaal wel weten; „te” is nooit goed.

Er is zelfs een getal aan gekoppeld.

Positiviteitsratio blijkt uit onderzoek meest optimaal bij 3:1. Waarbij 3 staat voor het aantal positieve emoties en 1 het aantal negatieve emoties. Opvallend dat een negatieve emotie noodzakelijk is om tot de perfecte tevredenheid te komen.

Negatieve emoties zijn van wezenlijk belang. Noem het een instinct. Als kind was ik bang in het donker. Mijn sensoren stonden op scherp. Het beoordelen van externe gebeurtenissen hoort zoals ikzelf dat opmerkte, positief realistisch te zijn en daar horen ook negatieve emoties bij. Waar positieve emoties verruimen en zorgen voor een breed palet aan gedachten(Creativiteit), zo vernauwt negatieve emoties wat dwingt tot keuzes. (Daadkracht). Hoe onderscheiden we negativiteit en positiviteit?

Een oefening hierbij is dat je jezelf bij een tegenslag 3 vragen stelt en deze probeert oprecht met "nee" te beantwoorden. Waarbij je ook een goed onderbouwde motivatie geeft.

  • 1.Is de gebeurtenis iets wat altijd en dus permanent negatief zal zijn?

  • 2.Is de negatieve uitkomst iets dat uitsluitend door mijzelf komt?

  • 3.Is een negatief gevolg overal het geval in deze situatie? 

Is het gevolg onvermijdelijk?

De moeilijkste stap is om te erkennen dat de tegenslag iets is die jij hebt „toegestaan.”

Als je bijvoorbeeld hebt gemotiveerd dat de negatieve uitkomst niet uitsluitend door jou is gekomen, hoe komt het dan dat het toch is gebeurd?

Deze confrontatie haalt lichtvoetigheid weg en zorgt voor aarde. Besef en motivatie.

Dus accepteer het verlies en ervaar het als een uitdaging. Per slot van rekening ben je te kort gekomen.Tekort gekomen in het begin bij de keuze van je taak of in de uitvoering.

De tweede stap naar buoyancy is de juiste combinatie te vinden, door negatieve emoties toe te staan en te gebruiken. En te begrijpen.

Stap3 Leg het jezelf uit.

De laatste stap die je moet nemen is het nemen van de juiste conclusies.

Je hebt jezelf vooraf vragen gesteld waarom je iets wel kunt en je hebt belicht waarom je iets niet kunt. Je bent al doende tegen positieve en negatieve emoties aan gelopen en in deze tweede stap heb je geleerd om negatieve emoties toe te staan.

De laatste stap nu is om uit deze mand van emoties de juiste uitleg te geven aan jezelf.

Ben je optimistisch of ben je nu pessimistisch bij een volgende gebeurtenis?

Hoe ga je om met de slechtste ervaringen?

Zijn deze blijvend?

Wat leer je ervan?

Als ik terugga naar de opdracht van TopFem.Jij bent die talentvolle vrouw en ziet een mannelijke minder talentvolle man jouw gedroomde baan innemen.

Hoe ga je daar nu mee om, wanneer je stap voor stap jezelf naar persoonlijk drijfvermogen leidt?

Financiële keuzes ontstaan vaak uit een behoefte om te behouden of te groeien. In mijn werk is het belangrijk mee te denken en te laten denken over wat men eigenlijk wil behouden en waar men naar wilt groeien.

Bronnen: Personality Theory and Research, Lawrence A. Pervin Positivity: Top Notch Research Reveals the 3:1 Ratio that will change your life, Barbara Fredrickson The What and Why of goal pursuits: Human needs and the Selfderemination of Behavior, Edward L. Deci en Richard M. Ryan


14 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page