top of page
ZZP Hypotheek

In het eerste halfjaar van 2017 neemt het totaal aantal zzp’ers toe met 20.435 (+2,3%) tot 903.129 ondernemingen, blijkt uit cijfers van de KvK Bedrijvendynamiek. Het aantal parttime zelfstandig ondernemers groeit in het eerste halfjaar van 2017 met 8.007 (+3,7%) naar 227.086 bedrijven.

In Nederland zijn nu, halverwege 2017, ruim 1,1 miljoen zzp’ers werkzaam.

En in 2021 is het aantal mede door de corona alleen maar verder gestegen.

Vrouw bij winkel

Het grote verschil met een normaal hypotheekadvies traject, is dat wij niet alleen "passen en meten", maar ook daadwerkelijk onderbouwen.

In het voortraject kunnen wij door onze kennis en vergunningen u als ZZP-er echt van advies voorzien.

Maatschappij voorwaarden verschillen

Juist omdat deze betrekkelijk nieuwe markt voor geldvertrekkers interessant is, willen de maatschappij voorwaarden nogal verschillen.

"Nee" bij de ene maatschappij is een "Ja" bij de andere. Omdat wij adviesvrij kantoor ruim 60 geldverstrekkers kunnen benaderen, onderzoeken we  de beste partij om voor onze klant de hypotheek te bemiddelen.

Wel verdient het aandacht om vooraf een juiste beeld te krijgen van de financiële draagbaarheid.

Omdat wij de kennis van een accountant, een pensioenadviseur en Hypotheekadviseurs hebben zullen we ons advies wat grondiger kunnen onderbouwen. Dat helpt bij de onderhandeling met een maatschappij en beschermt u als ZZP-er voor ongewild risico.

Welke stukken dient u te verzamelen voor een juiste beoordeling.

 • Jaarcijfers (w.o.Balansen) en IB aangiften van de 3 meest recente jaren. 

 • Prognose van het lopende jaar

 • Inschrijving in de KvK niet ouder dan 3 maanden.

Wat bepalen wij voor u: Zekerheid!

 • Hoe bestendig is het inkomen.

 • Hoe verhoudt zich uw eigen vermogen tav vreemd vermogen (Solvabiliteit tussen 25 en 40 )

 • In hoeverre bent u in staat met kortlopende bezittingen kortlopende schulden te betalen (Current Ratio)

 • Wat is de direct liquiditeit van je onderneming. (Quick Ratio >1,5 ; hierbij worden voorraad goederen dus buiten beschouwing gelaten

 • Wat worden uw maandlasten.

 • Welke hypotheek-omvang kunt dragen.

De markt analyseren

Waarom Horizon Hypotheek een geschikte partner is voor ZZP-ers.

Samenvattend:
 

 • Omdat maatschappij voorwaarden verschillen bent u gebaat bij een adviesvrij kantoor.

 • Daardoor worden immers alle mogelijkheden en acceptatie-regels tegen het licht aan gehouden.

 • Omdat wij naast hypotheekadviseur ook accountant en register pensioenadviseur zijn, worden de aanvragen in de regel beter onderbouwd.

 • Dat scheelt bij het bepalen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bemiddeling.

 • Dat versnelt trajecten en geeft u in een vroeger stadium al zekerheid.

 • Dat voorkomt teleurstellingen.

bottom of page