top of page

When you  have any complains

Klachtenprocedure

Al 5 jaar zijn wij verkozen door vergelijkingssite Trustoo tot TOP PRO Kantoor.

"Top Pro’s leveren consistent geweldige kwaliteit, waardoor ze tot de allerbeste dienstverleners op Trustoo behoren."

Dat willen wij ook zo graag behouden. Daarom leren wij elke dag!
Daarom hebben wij onze klachten procedure niet ergens op de website verstopt.
Wij willen dat u in elk facet tevreden bent.


Ons team werkt er hard aan om u als onze gewaardeerde relatie van start tot na het eind, 100% van dienst te zijn.
U staat bij ons centraal.

Indien er toch iets niet gaat zoals u had verwacht of gewild, leren wij daar graag van.

Samen zullen wij er uit te komen.

De beste wijze is uiteraard dat u rechtstreeks met ons contact opneemt.

Maar u kunt uiteraard ook onderstaande formulier invullen.

Zodoende wordt uw klacht ook bij ons geregistreerd.

For 5 years, we have been voted TOP PRO Office by comparison site Trustoo.

"Top Pros consistently deliver great quality, making them among the very best service providers on Trustoo."

We are so eager to maintain that too. That's why we learn every day!


That's why we don't hide our complaint procedure somewhere on the website.
We want you to be satisfied in every facet.

Of course, our team works hard to provide 100% service to you as our valued client from start to finish.
You are our main focus.

If something does not go the way you expected or wanted, we are happy to learn from it.

Together we will work it out.

The best way is of course to contact us directly.

But you can also fill in the form below.

That way, your complaint will also be registered with us.

Aschwin Schreiber

Algemeen Directeur

Horizon Hypotheek, Pensioen en Makelaardij

wij@horizonhypotheek.nl

06 36248716

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

Thanks for submitting!

bottom of page