top of page

Horizon Hypotheek voldoet uiteraard aan de AVG

Wat houdt dat in?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de AVG. De nieuwe wet breidt privacyrechten van burgers uit en legt meer verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Dat betekent

  • Persoonsgegevens van klanten mogen alleen verzameld en verwerkt worden op basis van een legitiem doel en na expliciete toestemming van de klant.

  • Persoonsgegevens van klanten mogen alleen voor dit doel worden gebruikt.

  • U heeft het recht op inzage, het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden.

  • Er worden hogere eisen gesteld aan de gegevensverantwoordelijkheid tussen partijen (verplichte bewerkersovereenkomsten en verwerkingsregisters).

  • Processen en systemen moeten zijn ingericht conform de principes ‘privacy by default’ en ‘privacy by design’.

  • Er komt een verplichting tot het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA) voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe heeft Horizon Hypotheek en Pensioen dat ingericht?

Wij hebben met onze samenwerkingspartners bewerkers-overeenkomsten., zoals banken, verzekeraars.

  • Hierdoor weet u dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden om tot een bemiddeling te komen en niet voor andere doeleinden.

  • Ook bent u verzekerd van een geheimhoudingsplicht. Daarvoor wordt de bewerkingsovereenkomst met onze samenwerkingspartners aangegaan.

Voordat u ons gegevens verstrekt dient u ons daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming te geven. Hierin geeft u ook aan voor uitsluitend welk doel u ons uw gegevens verstrekt. 

Wij gebruiken adviessoftware die conform de AVG zijn ingericht. Hierdoor weet u dat er alles is gedaan om data-lekken te voorkomen.

U heeft het recht  op inzage van de persoonsgegevens, de data-portabiliteit en het recht om vergeten te worden.

Onze organisatie heeft voor 28 mei 2018 een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd op het primaire proces en de aanbevelingen uit het assessment geïmplementeerd.

 

bottom of page