top of page

Service Abonnementen

Service

Abonnement

7 herkenbare redenen waarom een

service abonnement zich terugverdient.

 1. Veel gedekte schades worden niet geclaimd, omdat men niet wist van een dekking.
   

 2. De hypotheekmarkt is bewegelijk. Rente en hypotheekcontracten kunnen soms opengebroken worden om profijt hiervan te hebben. 
   

 3. Veel mensen zijn over-verzekerd, ook omdat er dubbele verzekeringen lopen.
   

 4. Soms vindt men een schade-claim te veel rompslomp en laat men het "gaan".
   

 5. Veel mensen missen het overzicht en denken niet aan hun verzekering bij een voorval.
   

 6. Doordat er teveel verandert in wet-en regelgeving mist men grip op wat men acceptabel risico vindt.
   

 7. Binnen de steeds veranderende belastingwetten inzake vermogen en pensioen ontstaat er een gat met lopende verzekeringen en vermogensopbouw enerzijds en wat gewenst is anderzijds.

Varianten in omvang dienstverlening

Niet elke cliënt heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij geven u daarom de keuze uit drie vormen van dienstverlening. Dit zijn verschillende abonnementsvormen met ieder  zijn eigen onderdelen. Ter onderscheiding noemen wij deze varianten brons, zilver en goud. Hierbij is brons de variant met een beperkte dienstverlening en goud de variant met de meest uitgebreide dienstverlening die wij u kunnen bieden.

Variaties

Kosten
 

De kosten van het door u gekozen abonnement is inclusief eventueel verschuldigde btw en assurantiebelasting.

 

Indien wij voor u een schadeverzekering afsluiten, betaalt u voor die verzekering premie aan de verzekeringsmaatschappij.
In die premie kan een vergoeding (provisie) zijn begrepen voor de werkzaamheden die wij als adviseur voor u verrichten. Deze provisie ontvangen wij van de verzekeraar. 
Indien dit het geval is, zal de provisie die wij ontvangen in mindering worden gebracht op de door u te betalen abonnementskosten. Wij beoordelen dit eenmaal per jaar, aan het einde van de periode van 12 maanden waarin de betreffende verzekering heeft gelopen. Indien er sprake  is geweest van een door ons van de verzekeraar ontvangen provisie en u heeft bij ons voor deze diensten een abonnement afgesloten, dan betalen wij het aan provisie ontvangen bedrag aan u terug, onder afgifte van een specificatie daarvan. 

Service Abonnement Schade

Onze service abonnement Schade is gericht op de Particuliere markt.

Onze service Hypotheek is gericht op hypotheken zakelijk en particulier

Service Abonnement Vermogen

Onze Service Abonnement Vermogen is gericht op Pensioen en Vermogensopbouw Particulier

Please reload

Service Abonnementen
bottom of page