Horizon Pensioen & Hypotheek Service Abonnement

VERMOGEN 

Dienstverlening

Onderhoud vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers

Periodieke controle of de bestaande vermogensopbouwproducten  waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers met betrekking tot kosten en rendement zich ontwikkelen conform de verwachting ten tijde van het advies

Periodieke controle of wijzigingen in uw persoonlijke situatie het wenselijk maken de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers aan te passen

Het verzorgen van het doorvoeren van door u gewenste wijzigingen met betrekking tot de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers

Aanvullende dienstverlening
BRONS
mits via ons kantoor afgesloten
BRONS

Verzorgen van aangifte en voorlopige teruggave IB

Verzorgen jaarruimte berekening

Pensioen Check

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval van scheiding

€ 10,- per maand

of jaarlijks€ 100,- 

ZILVER
mits via ons kantoor afgesloten
ZILVER

€ 20,- per maand

of jaarlijks € 200,- 

GOUD
zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen
GOUD

€ 30,- per maand

of jaarlijks € 300,-