top of page

 Landelijk Online Advies

Adviesfase

Inventarisatie

-Bepalen inkomen: uw Werkgeversverklaring en loonstrook, niet ouder dan 3 maanden

-Inschatten van de waarde van uw woning.(Geen taxatie)

-Restschuld van uw huidige hypotheek. U vraagt op de "Proforma Nota bij uw huidige bank.

-Overige verplichtingen inventariseren.

-Bepalen overige wensen: Verbouwing, opname gelden, inlossen schulden, etc.

Analyse

-Klankborden en onderbouwing van uw wens.

-Wat is de reden dat u wenst over te sluiten?

-Wat zijn de consequenties van oversluiten, zowel positief als negatief.

-Reële toetsing op inkomen en waarde onderpand.

Opstellen adviesrapport

-Bepalen rentevaste periode

-Hypotheekvorm

-Looptijden hypotheekdelen

-Bruto en netto maandlasten vergelijking Oude situatie versus Nieuwe Situatie

bottom of page