top of page

Uw pensioen Horizon ligt dichterbij dan u denkt.

Een derde van de werkenden in loondienst in Nederland bouwt niet genoeg pensioen op. Bij zzp’ers zijn dat er zelfs meer dan vier op de tien, blijkt uit onderzoek van Rabobank en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Bij die cijfers zijn alle vormen van vermogensopbouw meegerekend, zoals bijvoorbeeld een vrijwel afgelost huis.

Uw pensioen speelt direct mee indien u een partner en kinderen heeft.
Maar ook als u een huis koopt of een huis bezit.


Meer dan 75% van de mensen begrijpen niet hoe hun pensioen in elkaar steekt.
Pensioen is naast uw woning meestal uw grootste kapitaal.
 

TIP Daarnaast biedt uw pensioen nu mogelijk een vangnet voor uw nabestaanden en bij arbeidsongeschiktheid.
De opgaven van uw pensioenbeheerder geven u een overzicht, maar niet een nauwkeurig persoonlijk beeld die afgestemd is op uw situatie binnen de steeds veranderende wet-en regelgeving.


 

"Vind u het ook de hoogste tijd om te weten hoe uw pensioen in elkaar steekt? "
 

Nabestaande en AOV

Nabestaande Pensioen en Arbeidsongeschiktheidspensioen
 

U heeft een nabestaande pensioen.

Weet u dan ook wanneer wordt deze precies uitbetaald en hoeveel deze is?
U heeft een arbeidsongeschiktheid pensioen.
Bij welke mate van arbeidsongeschiktheid en hoe wordt uw arbeidsongeschiktheid dan precies gemeten?
Wat voorziet de overheid eigenlijk hierin? 
Heb ik behoefte aan een WIA Excedent? Heb ik een AOW-gat? ......enzovoorts...

Er zijn veel zaken waar u misschien geen weet van heeft.
Er verandert teveel en er zijn ook nog eens veel ingewikkelde wetten met allerlei uitzonderingen.
Wij kunnen stap voor stap en overzichtelijk samen met u kijken waar u staat en inventariseren welke risico's voor u

acceptabel of juist noodzakelijk zijn om af te dekken. 

Pensioen: U werkt er 1 dag per week voor

Pensioen voorziet u nu voor later

Als u pensioen opbouwt dan spaart u samen met uw werkgever een belangrijk deel van van uw inkomen voor later.
Dat betekent dat er grote bedragen per jaar mogelijk opzij worden gezet. 
Om precies te weten waar u staat kan het verstandig zijn om met een Pensioenspecialist te praten.


Het overzicht wordt u rijkswege aangeboden. 
Maar wat staat daar dan precies? en Wat betekent dat?

 

Uw pensioen komt uit een "potje".
Dat potje bouwt u op door een spaarinspanning. Daarvoor worden rekenrentes toegepast.
Deze rekenrentes bij opbouw kunnen een iets rooskleuriger beeld geven van de werkelijkheid. Daarnaast wordt uit dat potje een maandelijkse uitkering voorzien.
Welk bedrag u per maand ontvangt wordt actuarieel berekend. Daarbij worden statistische sterftecijfers volgens de generatiestaffels gehanteerd. Daarnaast rendeert uw potje ook tegen een marktrente bij uitkering, die afgeleid zijn van de rentes op de kapitaalmarkt van oktober van het voorgaande jaar.
Kloppen die wel?
Een Register pensioenadviseur kan voor u nauwkeuriger het werkelijke pensioen uitrekenen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.
Waardeoverdracht

Waarde-overdracht

Stel u gaat naar een nieuwe werkgever.
Uw nieuwe werkgever is in de meeste gevallen verplicht om de waarde van uw opgebouwde pensioen "over te nemen".  Dit kan sinds 2015 zonder beperkende termijn.

Maar let op!  Het kan zijn dat de (ex)werkgever moet bijbetalen. Dit is aan de orde wanneer de pensioen is opgebouwd bij een verzekeraar en er verschillende rekenrentes zijn gebruikt.  
Er is daarom een beperking op waarde-overdracht ter bescherming van werkgevers en dát kan nadelen hebben voor u.
Maar een werkgever mag natuurlijk altijd vrijwillig waarde overdragen.

En dat wilt u bespreken u bij uw onderhandelingen bij uw nieuwe werkgever.

ZZP Pensioen en Arbeidsongeschiktheid

Waarom apart een dure AOV sluiten als u pensioen kunt sparen die u ook mag gebruiken bij arbeidsongeschiktheid?

Er komt veel kijken bij een AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten zijn hoog.

Maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOV, kan helaas ook noodzakelijk zijn. 
Een AOV kan een schade- of een sommenverzekering zijn. Of een combinatie.

Het blijkt niet erg aantrekkelijk voor een ondernemer om op deze manier zekerheid te regelen.

Ondernemers zien een kapitaal graag geïnvesteerd met een rendement. 
Een veel gehoorde weerstand is dan ook dat betaalde premie als er geen inkomensverlies geleden wordt "verdwijnt". 
  

TIP Het kan dus een idee zijn om een kapitaal op te bouwen dat uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en pensioen. 
Met de fiscale mogelijkheden. Dat vergt kennis van Pensioen wet-regelgeving, Belasting en bedrijfsvoering. 
Den Haag heeft in Horizon Pensioen en Hypotheek een combinatie van Pensioen en Bedrijfsadvies voor ondernemers. 
Een Register Pensioenadviseur die samen met een Register SPD Bedrijfsadviseur naar uw situatie kijkt en voorkomt dat u onnodig kosten maakt en ongewenste risico's loopt.

hoogwaardig en actueel is.

"Escapes'
De overheid heeft een aantal "escapes' gegeven aan zelfstandige ondernemers. Het stimuleert ZZP-ers om een pensioen voorziening te treffen en biedt beperkt een buffer aan bij arbeidsongeschiktheid. 
Het is voor een goed advies zeker belangrijk om te kijken of het verstandig is om bovenop een pensioen voor ZZP-ers een aparte verzekering te sluiten om risico's acceptabel te houden. Maar het moet wel betaalbaar blijven.
De eerste stap is daarom ook gelijk de belangrijkste stap.

Welk risico loopt u als ZZP-er en zelfstandig ondernemer?
Kennis van bedrijfsvoering en de reikwijdte van de wet-en regelgeving binnen het sociale systeem voor ZZP-ers gaat verder dan een online formulier invullen.

Advies van een Register Pensioen Adviseur, betekent dat u zeker bent dat naar alles is gekeken en dat het advies

ZZP Pensioen
bottom of page