top of page

Horizon Pensioen & Hypotheek Service Abonnement

SCHADE

Dienstverlening

Advisering

Schadeverzekeringen

Inventariseren van de verzekerbare risico’s op het gebied van particuliere schadeverzekeringen, die nu nog niet zijn verzekerd

Marktanalyse van de verzekerbare risico’s die al zijn verzekerd

Advies om wel of geen aanvullende verzekeringen af te sluiten

Bemiddeling Schadeverzekeringen

Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de schadeverzekeringen n de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico’s en ons advies daarover

Verzorgen van voorlopige dekkingen met betrekking tot de schadeverzekeringen  indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken

Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten van de schadeverzekeringen en controle of inhoud conform onze aanvraag is

Controle juiste premiestelling van de schadeverzekeringen inclusief recht op premiekortingen

Beheer
Schadeverzekeringen

Archivering van de particuliere schadeverzekeringen

Periodieke controle of bestaande verzekeringen nog passen bij uw omstandigheden

Online overzicht bestaande schadeverzekeringen

BRONS
mits via ons kantoor afgesloten
BRONS
BRONS
Ondersteunining bij
Schade

Ondersteuning bij invullen schade aangifte

Benoeming indien wenselijk van contra expertise

Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen

Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij

BRONS
ZILVER
mits via ons kantoor afgesloten
ZILVER
ZILVER
ZILVER
GOUD
zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen
GOUD
GOUD
GOUD

€ 5,- per maand

of jaarlijks € 50,- 

€ 15,- per maand

of jaarlijks € 150,- 

€ 25,- per maand

of jaarlijks € 250,- 

bottom of page