top of page

Documentenlijst

Voor het opstarten van het dossier zijn een aantal documenten benodigd. Dit is afhankelijk van de "positie" van de aanvrager.

1. Loondienst.

2. Pensioengerechtigde.

3. Eigenaar en grootaandeelhouder van een BV.

4. Zelfstandige eenmanszaak.

5. Uitkeringsgerechtigde blijvende invaliditeit zonder herkeuring.

6. Expat

7. Echtscheiding : uitkoop partner.

8. Investeringshypotheken

Er worden aanvullende documenten gevraagd die aansluiten bij de aanvraag.

Zo zal voor de aankoop van een woning andere documenten worden gevraagd , dan voor de aankoop van een doorstroomwoning, etc.etc. Op deze pagina beperken we ons tot de meest basale informatie dat nodig is aan de start van een adviestraject.

 

Welke documenten moet u aanleveren:

  • Paspoort of ID uw BSN doorgehaald.

  • Naam, adres en woonplaats + mobiele telefoon en emailadres.

  • Hoeveel eigen middelen stelt u beschikbaar.

  • Een overzicht van lopende schulden: DUO, mobiele telefoon, rood-stand, credit card, leasecontracten etc. Dit komt deels naar boven via: www.mijnbkr.nl.

  • Waar komen de eigen middelen vandaan? Schenking, erfenis, overwaarde, spaargelden, etc

Particulier

Recente salarisstrook

Werkgeversverklaring model NHG

ZZP

Laatste 3 jaar IB aangifte.

Laatste 3 jaar jaarrekening

DGA

Laatste 3 jaar jaarrekening

Organigram

December salarisstrook

IB aangifte

Pensioengerechtigde

Uitdraai PDF van www.mijnpensioenoverzicht.nl

Lijfrente verzekeringen of kapitaalverzekeringen

IVA uitkeringsgerechtigde

Beschikken van UWV

Expat

Verblijfsvergunning

Echtscheiding

Beschikking rechtbank

Convenant

Inschrijvng burgerlijk stand

Investeringshypotheken

Is verhuur in de gemeente mogelijk?

Huurprijs?

Totaal eigen middelen ook uit overwaarde van de woning.

bottom of page