top of page

DISCLAIMER/PRIVACYSTATEMENT

DISCLAIMER

Instracon Verzekeringen h/o Horizon Pensioen & Hypotheek heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. We hebben veel aandacht besteed aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan Instracon Verzekeren BV h/o Horizon Pensioen en Hypotheek niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. 

Instracon Verzekeren BV h/o Horizon Pensioen en Hypotheek geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Instracon Verzekeren BV h/o Horizon Pensioen en Hypotheek en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Instracon Verzekeren BV h/o Horizon Pensioen en Hypotheek mag de inhoud van de website niet openbaar worden gemaakt en niet worden verveelvoudigd.

PRIVACYSTATEMENT

Instracon Verzekeren BV h/o Horizon Pensioen en Hypotheek behandelt alle gegevens die via deze site worden verzameld – zoals bezoekersaantallen – met de grootst mogelijk zorg.

De gegevens zullen vertrouwelijk worden bewaard, niet worden verkocht en niet openbaar worden gemaakt. We gebruiken de gegevens om de structuur en inhoud van de site te verbeteren. Dat doen we met behulp van Google Analytics. Deze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop de organisaties achter deze sites met uw privacy omgaan.

bottom of page