top of page
  • Foto van schrijverAschwin Schreiber RPA

Hoe wordt een woning getaxeerd?

Bijgewerkt op: 2 feb. 2018

De waarde van de woning is belangrijk bij een hypotheek. Je koopt iets met geleend geld.

Daar wil jij en de geldverstrekker geen buil aan vallen. Dus hoe wordt de woning dan naar waarde ingeschat?


Kapitaal- en invloedsfactoren


De waarde van een woning is belangrijk bij het bepalen van de omvang van uw hypotheek. De waarde van een woning wordt bepaald door Kapitaalfactoren en invloedsfactoren.

Kapitaalfactoren hebben direct betrekking op de woning zelf.

Denk daarbij aan hoe de isolatie van de woning is, welke bouwmaterialen er worden gebruikt of hoe praktisch de woning is ingedeeld. Invloedsfactoren hebben met de omgeving te maken. Wat is de plaats, zijn er scholen en voorzieningen in de buurt, verbinding met de snelweg. 

Daarnaast kunnen er voor u ook ook Macro- en Meso-economische ontwikkelingen een rol spelen. En dat hangt weer af in welke fase u bent in uw leven. Wat zijn op termijn de gemeentelijke plannen in de omgeving? Hoe word de buurt ontwikkelt op termijn? En als we verder kijken: hoe ontwikkelt de bevolking zich? Komt er meer vraag naar kleine behuizing, wordt er meer de hoogte in gebouwd? Is er een kans op de-urbanisatie(mensen die naar buiten trekken).


Taxateur

Om de waarde van een woning te bepalen moet de taxateur op een aantal zaken letten:

• plaats waarin de woning ligt;

• buurt waarin de woning ligt;

• omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.);

• aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.;

• staat van het onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen.

• de functionaliteit van de indeling;

• isolatie en energiezuinige maatregelen;

• inhoud en oppervlakte;

• verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad).

Er zijn ook externe omstandigheden die de waarde van een woning kunnen beïnvloeden:

• prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen;

• toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse.

De belangrijkste waardebegrippen die worden onderscheiden zijn:

  • de marktwaarde;

  • de executiewaarde;

  • de herbouwwaarde;

  • de marktwaarde in verhuurde staat;

  • de marktwaarde na verbouwing.

Marktwaarde : de oude naam voor getaxeerde marktwaarde is de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. Dit is de waarde die een woning ongeveer opbrengt bij aan- of verkoop.

Executiewaarde : de executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop. Deze waarde was tot 1 augustus 2012 van belang voor de geldverstrekker bij een hypotheekaanvraag. Tegenwoordig wordt uitgegaan van de marktwaarde en wordt de executiewaarde niet meer standaard opgenomen in een taxatierapport.

Herbouwwaarde : de waarde die een verzekeringsmaatschappij wil weten, is de herbouwwaarde van de woning. De herbouwwaarde bestaat uit de kosten die gemaakt moeten worden voor het opnieuw opbouwen van de woning, als deze geheel verwoest zou worden. Deze waarde is inclusief of exclusief funderingen.

Marktwaarde in verhuurde staat : dit is de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat, of wel de waarde van de woning wanneer deze verkocht wordt in verhuurde staat. Marktwaarde na verbouwing : dit is de verwachte verkoopwaarde van de woning nadat een verbouwing heeft plaatsgevonden. Een geldgever wil vaak pas geld uitlenen voor een verbouwing, wanneer hij er zeker van is dat deze verbouwing de waarde van de woning verhoogt. Anders zou het totaal van de hypothecaire leningen wellicht boven de maximale lening uitkomen ten opzichte van de waarde van het onderpand.


Waarom dit voor u belangrijk is.

Het blijkt dat het kopen van een huis voor een groot deel bestaat uit emotie. Het is daarom verstandig om u bij te laten staan. Wij van Horizon Hypotheek staan u graag bij, bij de aankoop van een woning. Door de jarenlange ervaring in Den Haag hebben wij kijk op zaken.

Daarnaast kunnen wij goed als klankbord dienen.

Verder werken we samen met een eigen makelaar, die tegen een sterk gereduceerde prijs u namens Horizon Hypotheek bijstaat bij aan- en verkoop van uw woning.


77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page